به هر جلد کتاب مبلغ ۲,۵۰۰ تومان بابت برش، جلد رنگی ۲۵۰ گرمی، سلفون و صحافی چسب گرم افزوده می‌شود. کلیه قیمت ها به تومان و برحسب صفحه می‌باشد.

لیست قیمت چاپخانه آنلاین

چاپخانه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی

قزوین، بلوار نخبگان، پارک علم و فناوری قزوین، واحد ۶

۰۲۸-۳۳۶۵۹۸۵۷

اطلاعیه: کلیه سفارشاتی که پس از 17 اسفند ثبت می‌شوند، بعد از 13 فروردین 97 چاپ و ارسال می‌گردند. رد کردن