لیست قیمت

کلیه قیمت ها به تومان می باشد و بر حسب صفحه می باشد.
برای سفارش کتاب در تیراژ ۳۰۰ جلد و بالاتر به نسخه سازمانی مراجعه کنید

 

به هر جلد کتاب مبلغ ۲,۵۰۰ تومان بابت برش، جلد رنگی ۲۵۰ گرمی، سلفون وصحافی چسب گرم افزوده می شود.

لیست قیمت چاپخانه آنلاین