Welcome to My Blog

Here is a basic blog layout with a right sidebar
یادگاری تو به زمین

یادگاری تو به زمین

این بار فرصتی فراهم شد تا بتوانیم برای این زمین زیبا کاری کنیم، کاری کوچک که حتی اندکی از جراحاتی که به آن وارد کردیم را تسکین نمی‌دهد اما به قدر وسع باید کوشید، یادگاری می دهیم به پاس روزگاران درازی که بی‌منت از نعمت‌های خود ما را بهره‌مند کرد و در عوض چه بی‌مهابا بر...

پی‌دی‌اف‌های خود را چاپ کنید!

پی‌دی‌اف‌های خود را چاپ کنید!

اگر تجربه خواندن کتاب‌های کاغذی را داشته باشید، با ظهور رایانه‌های قابل حمل، تلفن های همراه و کتابخوان‌ها و گسترش استفاده از کتاب‌های الکترونیکی که عادت کردیم آنها را مختصرا به نام پسوند پرونده‌اش پی‌دی‌اف، PDF، بخوانیم گمان بردیم انقلابی بس عظیم در این عرصه رخ داده و...

کلیدر

گاه چنین است که جهنم هم دلچسب می نماید.  فریب پیچ و تاب شعله، به خود می کشاندت. می بلعدت. کدام کس توانسته است آتش را زشت بشمرد؟ عشق سودایی، همان آتش است. به خود می کشاندت، فرو می بلعدت، آتش میزند، آتشت می کند. به آنکه درافتی، خود آتشی. خود آتش! بسوزد این خرمن... صفحه...

چی بخونیم؟

چی بخونیم؟

درست است کتاب یار مهربان و دو بال پرواز برای اندیشه آدمیست، اما همین چراغ هدایت اگر جهتی نادرست را نشان دهد به جای راه او را به بیراهه خواهد کشاند و چه بسا آن بیراه به قعر دوزخ ختم شود و چه بسیار مردمان بودند که انبوه مطالب و تناقضات سخن نهایتا راه جنون را بر آنان...