درباره ما

چاپخانه آنلاین حاصل یک آرزوی دیرین است، کاش من هم می توانستم کتاب چاپ کنم…
در کنج کمدها، در گوشه ذهن ها و یا در سکتوری از یک هارد فرسوده مجموعه لغات ارزشمندی در معرض به فراموشی سپردن هستند، متونی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در یک پیکار ناجوانمردانه دست به دست هم داده اند تا آنها را از پای دربیاورند. موانعی که از خلق یک اثر و متجلی شدن روح هنرمند در یک نبشته منحصر بفرد جلوگیری می کنند را اگر بخواهیم تنها نام ببریم مثنوی هفتاد من خواهد شد اما بر آن شدیم تا به قدر وسع بکوشیم و کاری برای فرهنگ و ادبیات پارسی کرده باشیم تا حداقل این فرصت را فراهم آوریم که شایستگان گمنام نیز بتوانند عرصه ای برای عرضه خویش داشته باشند و بدون اینکه در این کار دل خویش به دریا فکنند بتوانند با اطمینان و پیش بینی کتاب های خویش را چاپ کنند، تا شاید بتوانند سهم آثار سطح پایین ( یا به قول اخوان دوز بازی هایی با الفاظ) را پایین بیاورند.

مهم ترین دغدغه ما این است که حال کتاب های کاغذی خوب نیست! بروز شبکه های اجتماعی و عدم فرهنگ سازی متناسب با آن ما را بیش از پیش با فرهنگ کهن خویش بیگانه ساخته و حتی آن میزان سرانه مطالعه اندک هم بیشینه اش به مطالب متفرقه تلگرامی و غیره اختصاص دارد.
اندکی تامل کنید، بوی کتاب های کهنه و جدید، حس لمس کردن صفحات و صدای روح نواز ورق زدن آنها را به خاطر بیاورید، در هر صفحه از کتاب عشق جاری است، کتاب های کاغذی روح دارند، روح درختانی که در صفحات کتاب جاری هستند و سرمستانه پای کوبی می کنند که برای اشاعه فرهنگ و دانش ترک وطن گفتند؛ به نظرتان این سمفونی خش خش ورق های کتاب با آن صفحات بی روح نمایشگر کتابخوان ها قابل قیاس است؟!رویکردها

حمایت از محیط زیست

بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی! صیانت از محیط زیست نه تنها یک وظیفه ملی بلکه انسانی است، بعضا افراد برای پایین آمدن قیمت تمام شده اقدام به چاپ کتاب در تیراژ بسیار انبوه می کنند و در نهایت هزاران جلد کتاب را بدون داشتن تقاضا تولید می نمایند، چاپخانه آنلاین با چاپ محدود و برمبنای تقاضا از اتلاف بی رویه کاغذ جلوگیری می کند.

زنده نگه داشتن کتاب

یار مهربان ما در معرض فراموشی است و روز به روز نسل های جدید ما با آن بیگانه تر می شوند، پیدایش سایت های غیرمجاز دانلود کتاب، عدم وجود تناسب میان عرضه و تقاضا و وجود موانع برای چاپ آثار ارزشمند و یا شخصی موجب شده است که بازار کتاب به کشتی به گل نشسته ای شبیه شود، ما را در ترویج این سنت دیرینه یاری کنید.

چاپ براساس تقاضا

چاپخانه آنلاین با رویکرد چاپ برمبنای تقاضا (Print On Demand) هیچ گاه شما را در تیراژ محدود نمی کند و به هر میزانی که مورد نیاز مشتری باشد، حتی یک جلد، پذیرای آثار گرانمایه شماست، دیگر لازم نیست هزاران جلد از کتاب خود را چاپ و انبار کنید، در هر زمانی که نیاز داشتید، به هر میزان ما آنها را برای شما در کمترین زمان چاپ می کنیم.

ترویج نشر شخصی

خودنشر (Self Publishing) در مقابل نشر سنتی یکی از گزینه های کمتر جا افتاده در ایران برای چاپ و نشر کتاب می باشد، در این روش، نویسنده صاحب امتیاز اثر بوده و به جای سهم درصدی از فروش هر کتاب، کلیه حقوق ناشی از تالیف و فروش به وی تعلق دارد؛ همچنین تعیین تیراژ توسط نویسنده و با سرمایه گذاری شخصی وی صورت می پذیرد.برخی از مشتریان ما

پارک علم و فناوری استان قزوین

پارک علم و فناوری قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین